Priyankara Hotel

Kataragama Road, Tissamaharama
047 4378378